top of page

Intimitate

Toate informațiile personale furnizate companiei Publisher prin intermediul site-ului web sau prin orice alte mijloace electronice puse la dispoziția utilizatorilor vor fi tratate cu cea mai mare confidențialitate.

523.png
Recurso 4.png

Nu colectăm date de identificare personală despre spectator. În scopuri publicitare, putem, totuși, înregistra și utiliza informații care nu pot fi identificate personal (incluzând, dar fără a se limita la următoarele: adresa IP a dispozitivului vizualizator, pentru a efectua direcționare geografică sau pentru a identifica operatorul de telefonie mobilă, tipul conexiunii și alte detalii; „agentul utilizatorului” al browserului sau al aplicației și alte anteturi de solicitare relevante, care să ne ajute să identificăm tipul dispozitivului; data și ora publicității a furnizat un identificator unic, cum ar fi un cookie HTTP sau un identificator de publicitate de dispozitiv) care ne permite să nu afișăm același anunț din nou și din nou.

Recurso 9.png

Drepturile părților afectate: Compania editorului se angajează să respecte și să faciliteze părților interesate exercitarea drepturilor recunoscute de reglementări în materie de protecție a datelor și, în special, drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție a datelor. Drepturile menționate pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri la linkul de contact menționat în subsolul acestei pagini, atașând o fotocopie a actului de identitate și specificând dreptul exercitat.

Recurso 6.png

Măsuri de securitate: Compania editorului declară și garantează că menține nivelurile de securitate pentru protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare și că a implementat toate mijloacele tehnice disponibile pentru a evita pierderea, utilizarea incorectă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datele furnizate de utilizatori.

Recurso 8.png

Calitatea datelor: Atunci când furnizați informații companiei Publisher, garantați și răspundeți, în orice caz, pentru informațiile furnizate ca fiind adevărate, exacte și complete și ați fost informat și v-ați dat consimțământul pentru conținutul acestei confidențialități politică. Nefurnizarea datelor menționate sau furnizarea de date incorecte va face imposibilă pentru compania editorului să opereze cu dvs.

.

.

bottom of page