top of page

Политика заштите података


Сви лични подаци достављени компанији Издавач путем веб локације или преко било ког другог електронског средства доступног корисницима биће третирани са потпуном поверљивошћу.

1. Не прикупљамо личне податке о гледаоцу. Међутим, бележимо и користимо податке које није могуће лично идентификовати, укључујући, али не ограничавајући се на следеће: ИП адресу уређаја за прегледавање, да извршимо гео-циљање, да идентификујемо мобилног оператера, врсту везе и друге детаље; „кориснички агент“ прегледача или апликације и друга релевантна заглавља захтева како би нам помогли да идентификујемо тип уређаја; датум и време достављања огласа јединственог идентификатора, као што је ХТТП колачић или идентификатор оглашавања уређаја, који нам омогућава да не приказујемо исти оглас изнова и изнова.


2. Права погођених страна: Компанија издавача се обавезује да ће поштовати и олакшати заинтересованим странама остваривање њихових права признатих прописима у питањима заштите података, а посебно права на приступ, исправљање, отказивање и противљење подацима. Наведена права могу се остваривати слањем захтева на контактној вези поменутој у подножју ове странице, додавањем фотокопије личне карте и навођења права које се остварује.


3. Квалитет података: Када дајете информације компанији Издавач, у сваком случају гарантујете и сносите одговорност за наведене информације као истините, тачне и потпуне, а ви сте обавештени и дали сагласност на садржај ову политику приватности. Ако пружање наведених података или давање погрешних података онемогућава компанију Издавач да послује с вама.


4. Мере безбедности: Издавачка компанија наводи и гарантује да одржава нивое заштите личних података у складу са важећим законодавством и да је примењивала сва техничка средства која су јој на располагању како би избегла губитак, злоупотребу, измену, неовлашћени приступ и крађу података које пружају корисници

bottom of page